ຮັບຜະລິດສະຫຼາກພລາສະຕິກ PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

ຮັບຜະລິດສະຫຼາກພລາສະຕິກ PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.


 

ຮັບຜະລິດສະຫຼາກພລາສະຕິກ PVC

ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ
ການພິມ
ເຄື່ອງພິມໃນລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ ຈຳນວນ 3 ເຄື່ອງ (8 ສີ, 10 ສີ, 12 ສີ) ທີ່ສາມາດພິມງານໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 12 ປີ ໂດຍຄວາມໄວສູງສຸດ 180 ແມັດຕໍ່ວິນາທີ
ການຕັດແຍກຟີມ
ແມ່ນຂະບວນການທີ່ມ້ວນງານພິມ ມາຕັດແຍກຂອບອອກ ແລະແຍກມ້ວນອອກຈາກກັນ ແມ່ນສິນຄ້າສຳເລັດຮູບກຽມສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າສຳລັບສະຫຼາກ OPP ແມ່ນມ້ວນແຍກ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງພະແນກຈອດກາວ ສຳລັບສະຫຼາກປະເພດ PVC
ການຈອດກາວ
ແມ່ນການເອົາມ້ວນຟີມທີ່ຜ່ານການຕັດແຍກມາແລ້ວ ເອົາມາຈອດກາວໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ ເຊິ່ງລູກຄ້າແມ່ນຜູ້ກຳໜົດ ສຳລັບສະຫຼາກປະເພດ PVC
ການກວດງານພິມ ແລະຮອຍຈອດ
ແມ່ນການນຳເອົາມ້ວນຟິມທີ່ຜ່ານການຈອດແລ້ວ ມາກວດກາຄວາມຮຽບຮ້ອຍອີກຄັ້ງ ກ່ອນບັນຈຸລົງກ່ອງ ການກວດກາຈະກວດທັ້ງໃນສ່ວນຂອງການພິມ ແລະຮອຍຈອດກາວ ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າມີຄຸນນະພາບດີທີສຸດ ສຳລັບສະຫຼາກ PVC ແບບງານຕັດຊິ້ນ
ການຕັດຊິ້ນງານ
ແມ່ນການນຳເອົາມ້ວນທີ່ຜ່ານການຈອດກາວແລ້ວ ມາຕັດຊິ້ນ ພ້ອມກັບກວດກາຄັດແຍກຊິ້ນງານທີ່ມີບັນຫາອອກກ່ອນຈັດສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ ສຳລັບສະຫຼາກ PVC ແບບງານຕັດຊິ້ນ

PVC Label Manufacturer

Printing
3 ROTOGRAVURE PRINTING M/C SYSTEMS (8 COLORS ,10 COLORS, 12 COLORS)
12 MAXIMUM PRINTABLE COLORS FEATURE WITH 180 M./MINUTE HIGHEST SPEED
Slitting
THIS IS THE PROCESS TO TAKE PRINTED ROLL
TO SPLIT THE RIM OUT
THEN SEPERATES THE ROLL APART.
MADE AS FINISHED PRODUCT READY FOR CUSTOMER DELIVERY OF OPP LABEL.
THE SLIT ROLL IS FOR HANDOVER TO GLUE ADHERESIVE DEPARTMENT FOR PVC LABEL
Center Seal
TAKING THE CUT ROLLING FILM FOR CENTERING SEAL
AS CUSTOMER ORDER SIZE AND STANDARD FOR PVC LABEL.
Doctor or Re-reeling
TAKING THE SEALED ROLLING FILM TO DO INSPECTION AGAIN BEFORE BOX PACKING
INSPECTION WILL BE DONE ON IMAGE PRINTING AND GLUE SEALING
FOR THE BEST QUALITY PRODUCT ON ROLLED DELIVERY PVC
Cutting
TAKING THE GLUED FILM TO CUT IN PIECES TOGETHER WITH DEFECT SCREENING
PRIOR SENDING TO CUSTOMER FOR THE CUTTING PVC LABEL

 

 


ບໍລິສັດ ອີສເທີນ ພລາສແພັກ ຈຳກັດກ່ຽວກັບພວກເຮົາ
ພວກເຮົາ ແມ່ນຜູ້ຜະລິດ ສະຫຼາກບັນຈຸພັນພລາສຕິກ ໂດຍກຳມະວິທີການພິມ ໃນລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ ເຊິ່ງສາມາດພິດໄດ້ສູງສຸດເຖິງ 12 ສີ
ການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ ຈາກປະສົບການ ແລະຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງທີມງານ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດທຽບສີຕົວຢ່າງໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ມີການວາງແຜນທີ່ດີເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ
ວັດສະດຸຄຸນນະພາບ ເຮົາເລືອກໃຊ້ຟີມຈາກຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນຳລະດັບປະເທດທີ່ຮັບຮອງຄຸນນະພາບທັ້ງ PVC, PET ແລະ OPP ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ
ເຮົາໃຊ້ເຄື່ອງພິມລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ 12 ສີ ລວມສີພິເສດ ທີ່ສາມາດພິມຄວາມໄວສູງ
ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ເຮົານຳໃຊ້ເຄື່ອງພິມລະບົບ ໂຣໂຕກຣາເວຍ 12 ສີ ລວມສີພິເສດ ທີ່ສາມາດພິມຄວາມໄວສູງ
ຈາກປະສົບການດ້ານເມັດພລາສຕິກ ແລະກະບວນການຜະລິດບັນຈຸພລາສຕິກກວ່າ 20 ປີ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະກະບວນການຜະລິດຂອງລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ, ຕອນນີ້ ກວ່າ 14 ປີ ທີ່ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການຢ່າງຈິງໃຈ ທຸ່ມເທ ເພື່ອສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຢ່າງເຕັມທີ່
ຜູ້ຜະລິດສະຫຼາກນ້ຳດື່ມ, ຜູ້ຜະລິດສະຫຼາກຟີມຫົດ, ສະຫຼາກຟີມຫົດPET, ສະຫຼາກພລາສຕິກPVC, ສະຫຼາກພລາສຕິກOPP, ສະຫຼາກພລາສຕິກຄຸນນະພາບສູງ, ຮັບຜະລິດສະຫຼາກນ້ຳດື່ມ, ຮັບຜະລິດສະຫຼາກຟີມຫົດ, ພິມສະຫຼາກພລາສຕິກ


EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

WE SPECIALIZE IN PLASTIC LABELS PRINTING USING ROTOGRAVURE PRINTING PROCESS BY 12 COLORS  HIGH-SPEED PRINTING MACHINES.
From the team professional and experiences, it makes us enable to do a fast color proof, systematic, and good planning to handle customer requirements.
We choose to use the film from national leading manufacturer with quality certifcation including PVC, PET, and OPP
We use the 12 colors ROTOGRAVURE system printer including special color manipulation for the sake of high-speed printing.
SHRINK FILM: PVC, PET
FILM FOR FLEXIBLE PACKAGING: BOPP
SUITABLE FOR EVERY FORMAT OF PLASTIC PACKAGING.
HIGH QUALITY PLASTIC LABEL ALSO TAKE PART IN QUALITY MAINTENANCE TO EXTEND LIFE CYCLE website FOR THE PRODUCT CONTAINED IN PACKAGE.
We choose films from qualified national leading manufacturers for PVC, PET, and OPP.
We use cold storage for keeping product both before and after production to prevent film contraction and use temperature control vehicle for shipping product into customer hand.
From our experience and professional skill in our team, we enable to do color proving in a timeliness way. There is system and planning for supporting customer needs.


CONTACT US

EASTERN PLASPACK CO.,LTD.

Address
168/8 Moo 3 Withun Damri Rd., Thambon Ban Bueng, Amphoe Ban Bueng, Chonburi 20170
Phone
+6681-686-1262, +6638-446-604
E-mail
easternplas@hotmail.com
Website
easternplaspack.aecgateway.com
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ຮັບຜະລິດສະຫຼາກພລາສະຕິກ PVC : EASTERN PLASPACK CO.,LTD.”

Leave a Reply

Gravatar